MY BUTTON

Heading 2

כתבות מוקדמות יותר  

כתבה בכיפה מיום 29.6.2019

כתבה בכיפה מיום 29.6.2019

כך הפכה הציונות הדתית למעוז הימין. שיחה משותפת על שמאל מדיני, כלכלי-חברתי ודת ומדינה את מיטב המוחות כדי להבין האם כל הדתיים בימין

שאלו שלום ירושלים השלום הדתי באו"ם

שאלו שלום ירושלים השלום הדתי באו"ם

יוזמת השלום הדתי בכינוס באו"ם ותיאור המעורבות של יוזמת השלום הדתי בהרגעת הרוחות על הר הבית ביולי 2017

הרב מיכאל מלכיאור

הרב מיכאל מלכיאור

כתבה שהופיעה במוסף השבת של מקור ראשון ב 4.3.2018

לא תסגיר

לא תסגיר

דברים שנשא הרב מלכיאור בכנס קהילות בירושלים נגד גירוש הפליטים. הכנס התקיים בקהילת ידידיה ב-25.2.18

עשור לחוק החינוך המשלב

עשור לחוק החינוך המשלב

מעמד הוקרה בכנסת לרב מלכיאור לרגל עשור לחוק החינוך המשלב

(מעורבות מוזאיקה בפתרון בהר הבית (ב

(מעורבות מוזאיקה בפתרון בהר הבית (ב

התקשורת על מעורבות מוזאיקה בפתרון המשבר בהר הבית. מאמר של בן דרור ימיני במוסף לשבת של ידיעות אחרונות 27.7.17

ראיון

ראיון

ראיון הרב מלכיאור ברשת ב' 27.7.17 בנוגע לחלקה של מוזאיקה בהרגעת הרוחות על הר הבית

ראיון עם אהרון ברנע 6.8.2017

ראיון עם אהרון ברנע 6.8.2017