אחריות לסביבה

 

המגוון הרחב של שונות שאנו מוצאים בחברה הישראלית המודרנית מדגים עד כמה האנושות זקוקה לשינוי מהותי, שינוי שיענה על צרכים כלכליים, חברתיים, סביבתיים ותרבותיים. שינוי זה צריך להחזיר אותנו לערכים היהודיים הכי בסיסיים שלונו: קהילה, משפחה, אחריות חברתית, אחדות כעם ואחריות אוניברסאלית.

 

קיימות הינה התשובה הגלובלית לשונות זו, שילוב הסביבה, החברה והכלכלה על מנת ליצור עולם טוב יותר. מבחינה אקדמית, המונח מייצג שימור לא רק של הסביבה הטבעית, אלא יצירת איזון בין שימור סביבתי ותרבות צריכה מודרנית.

ביהדות, קיימות מייצגת ערכים סביבתיים מסורתיים:

"שבת": השבת היהודית הינה יום של מנוחה ושוויון לבני האדם וליחס בני אדם לאלוהים ולעולם.

 

"שמיטה ויובל": מצוות הקשורות למחזוריות ארץ ישראל כולל יבול, בעלות והסדר הכלכלי האידיאלי.

 

"בל תשחית": מצווה למנוע בזבוז, שימוש לרעה והשחתה של משאבי הטבע של העולם.

 

"צער בעלי חיים": מצווה למנוע כאב מחיות וכל בעל חיים.

 

"לא תחמוד": מצווה לא לחמוד, כנגד סגידה לצרכנות, אולטרא-קפיטליזם וחמדנות.
 

 

 

הקשר בין יהדות לסביבה נחוץ על מנת לקיים חברה בת קיימא בישראל. מתוך הכרה בכך, הייתי יו"ר של הלובי החברתי-סביבתי בכנסת, יזמתי רפורמה והעברתי חוקים הנוגעים לסביבה, וסייעתי בהקמת הארגון 'טבע עברי', שמטרתו לכלול בגדר היהדות את המחויבות לסביבה ולחיי קיימות. באמצעות חינוך, הגברת מודעות וקיום פעולות חברתיות. טבע עברי שואף להפוך ערכים יהודיים אלה לאבני בניין של התרבות והחברה בישראל.

 

השנה אנו מתמקדים בשמיטה, שנת השבתון של שבע שנות המחזור החקלאי שהתורה מחייבת אותנו לקיים בארץ ישראל. לצערנו, עם שובנו לציון, שנת השמיטה חסרה כל משמעות רוחנית-ערכית עבור רב האוכלוסייה. החיבור וההתלהבות שאפיינו את העיסוק שלנו במצווה זו הפכו לעניין מפורר ומפריד, יוצר ביורוקרטיה הלכתית-כלכלית ותו לא.

 

בשלהי שנת השמיטה הקודמת הבטחנו: לא עוד שנת שמיטה כמו זו שעברנו. החלטנו שבעתיד שמיטה יכולה להיות גורם מאחד בחברה, שמחדש ערכים רוחניים שבאמת נוגעים לעם ולארץ.

 

"שמיטה ישראלית" הינה יוזמה ליצירת איזונים חדשים בחיינו. שמיטה ישראלית כוללת את כל התנועות והארגונים הסביבתיים; משרדי ממשלה מרכזיים הכוללים את המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות ומשרד החינוך; עסקים ומוסדות ציבור. המטרה של שמיטה ישראלית היא להשיב את השמיטה לתודעה של כל העם היהודי, במיוחד בישראל, כשנה של התבוננות עצמית, לימוד ואחריות לכלל ולסביבה.

 

הקש להלן כדי ללמוד עוד