כולנו: חברה וחינוך יהודי משלב

 

במהלך שלושים השנים האחרונות, נהיה ברור לכל מי שהדאגה לעתידה של מדינת ישראל והעם היהודי טורדת את מנוחתו, שהאיום העיקרי לקיומנו לא נובע רק מאויב חיצוני – מסוכן ככל שיהיה, אלא הוא נובע מהקיטוב ההולך וגדל בקרבנו ומחסור בנרטיב משותף, ערכים וחזון לעתיד המדינה.

קיטוב זה דורש התייחסות בהקדם.

הדרך היחידה היעילה שאני מכיר כדי לטפל בכך היא ליצור מאמץ משותף שירתום את הקבוצות המקוטבות:

 

יהודים דתיים מזרמים שונים המאמינים בשילוב של הייחודי והאוניברסאלי ביהדות שמקבלים השראה ומתבססים על העבר אבל לא שבויים על ידו לצד

 

ישראלים חילוניים המחויבים ליצירת תוכן יהודי רציני המושתת על ארון הספרים היהודי, זכרונות יהודיים והאמונה בערכים יהודיים משותפים.

שני מגזרים אלה בחברה הישראלית צריכים לחבור יחד ולפתח חזון בעל מטרה משותפת לעתיד המדינה והעם. חזון יהודי אלטרנטיבי זה אינו רק בגדר חלום רחוק, אלא הוא מתגשם בקרב החברה הישראלית היום. בחוד החנית של יוזמות אלה נמצאים מוסדות החינוך של מיתרים, רשת של חינוך יהודי משלב שיסדתי בשנת 2002 עם ידידי היקר, דר' אריה גייגר, ז"ל, יהדות של כולנו וביחד – לחברה יהודית דמוקרטית.

 

היום, אני מאמין שאני יכול לומר באחריות מלאה ובאמונה שלמה שמאמצינו מובילים מהלך מכריע בחשיבה ובקביעת המדיניות הציבורית בישראל. אולם הקואליציה של שותפים החושבים באופן דומה צריכה להתחזק. איננו יכולים לעשות זאת בעצמנו, אולם בטוח שלראשונה יש חלון הזדמנויות בהסטוריה של ישראל שנותן סיבה מוצקה להאמין ששינוי אכן יכול להתרחש.

 
 
חברה דמוקרטית משותפת
שלום בינדתי
 
אחריות לסביבה