שלום בינדתי

 

אנו כבני אדם אמורים לחקות את דרכי האל. כשם שהוא עושה שלום במרומיו, אנו מצווים לעשות ככל יכולתנו על מנת להשכין שלום ולחסל שפיכות דמים בעולם.

אני מאמין בציונות. אני מאמין ששיבת העם היהודי למולדתו הוא חלק מהגשמת חזונם של הנביאים והגשמת רצון האל. אז כיוון שכך, אינני יכול לומר שעם נוסף חי בארץ רק במקרה. אם זהו רצון האל שנשוב לארצנו וזוהי הגשמת יעודנו שחזרנו למולדתנו, אז חלק מכל זה הוא שיש עם נוסף החי כאן.

 

אם אנו מצפים מהאחר – העולם הערבי והעם הפלשתינאי – להכירבזכותנו להגדרה עצמית, חובה עלינו להכיר באותו הדבר עבורם. מה שנחוץ היום ליהודים ולערבים כאחד, הוא להשיב את האמונה והאמון שאכן יש שותף בצד השני; שותף שיש לו הלגיטימציה ליצור ולחתום על הסכם שלום כולל, שייושם בפועל וישנה את עתידנו.

 

שוב ושוב הדה-לגיטימציה הדתית של תהליך השלום גרמה לנו לנסיגה. רב האנשים בישראל, ברשות הפלשתינאית ובמזרח התיכון בכלל הם דתיים, או לפחות מתייחסים לדת ולמסורת כבסיס המרכזי לזהות עצמית וקיבוצית וללגיטימציה. מכיוון שתהליך השלום נתפס כאיום לזהות המתבססת על הדת, התהליך והמנהיגים המעורבים הופכים לאיום קיומי בעיני היריב. כאשר חוסר אמון, פחד ותפיסות מעוותות שולטות בקרב שני הצדדים, אין דבר קל יותר מלהפוך את הפחד לשנאה ולאלימות ובכך לחסל את האמונה ששלום למעשה אפשרי.

 

העמיתים היהודים והמוסלמים שלי ואני ממציאים גישה חדשה לפתרון סכסוכים בהקשר דתי-אקזיסטנציאלי. אנו מפתחים תהליך דתי אותנטי שמתמיר את הדת מהיותה חרב הרסנית ונוראית להיותה מנוף רב-עצמה להשגת שלום.

אנו מנסים משהו חדש לגמרי, שמעולם לא נוסה. הגישה שלנו מתמקדת באמונה באל אחד הדורש מכל מאמינים בארץ הקודש להעדיף חיים על פני אדמה. הבה נשתמש בחוש המוסריות והצדק שלנו להקים שתי מדינות, שתחיינה בשלום זו עם זו, עם גבולות פתוחים ומיעוט ערבי פלשתינאי במדינת ישראל וגם מיעוט יהודי שיחיה במדינת פלשתין. אנו כוללים את הספקנים בכך שאנו מדברים בשפתם. אנו פועלים על מנת להניע מנהיגים דתיים וקהילות מסורתיות ודתיות יהודיות ומוסלמיות לחנך לשלום וחיים אזרחיים משותפים על בסיס אמונה בעקרונות הדת.

 

 

בשתי המסורות, קדושת האדמה חשובה. שתי המסורות מאמינות שכל האדמה שייכת לאלוהים וכי אנו, בסופו של דבר רק תושבים זמניים. עובדה זו מחייבת אותנו להפגין ענווה ביחס לערכים דתיים אחרים כגון קדושת החיים על פני קדושת הארץ. אולם אין הכוונה שאנו צריכים לוותר על חלומותינו המהותיים. ישראל צריכה להיות מוכנה לעשות שלום, לשלם את המחירים ולהסכים לתנאים. הדבר ידרוש מצידנו שנקבל את ההחלטה האסטרטגית – שטרם קיבלנו – לעשות שלום. אם מדינת ישראל אינה מוכנה לעשות זאת, ואני סבור שרב הישראלים כן מוכנים לכך, אזי נוכל להשיג שלום שלמעשה יענה על הזהות שלנו והנושאים האקזיסטנציאליים הגרעיניים שאנו מתמודדים איתם.

 

שלום בר-קיימא, בינדתי, המושטט על ערכים, הוא בהישג ידינו. המסר לעולם בדבר שלום דתי במזרח התיכון יציב אותנו בתפקיד מתקני עולם – תפקיד אשר, עבור יהודים רבים, הוא מהות קיומנו.