חברה דמוקרטית משותפת בישראל

 

אנו, כעם היהודי,  מחוייבים כלפי כל אזרחי המדינה. לאורך הדורות התקיימנו כמיעוט, ואנו יודעים היטב את המשמעות של לחיות כמיעוט. עתה אנו עומדים במבחן: אנו הרוב. האם אנו מעניקים רמת חיים המבוססת על הערכים היהודים שהטפנו להם, האמנו בהם ודיברנו עליהם בשעה שהיינו מיעוט? אני סבור שלא.

דיאלוג דמוקרטי בין יהודים וערבים

אנחנו לא תמיד עומדים במחויבותנו. אני יכול להביא כל כך הרבה דוגמאות: המשאבים שאנו משקיעים בחינוך של ילד ערבי בהשוואה להשקעה בילד יהודי, או התקציב המופנה למוסדות דת מוסלמים או נוצרים בהשוואה לתקציב שמופנה למוסדות דת יהודים. זהו דבר שעלינו להיות רגישים ביחס אליו כיהודים, מכיוון שהמיעוט הערבי במדינה אינו נטע זר בארץ.

 

בתורה אנו נקראים 36 פעמים להיות רגישים כלפי הזולת. זה מה שאנו משתדלים לעשות. אנו עובדים עם ערבים אזרחי ישראל, אנשים מהציבור החרדי, יהודים חילוניים וכן יהודים מסורתיים, עם אקדמאים, מנהיגים קהילתיים וכן ארבעים חברי כנסת יהודים וערבים.

 

אנו מקיימים דיאלוג שבמהלכו אנו דנים בעניינים עקרוניים ואנו גם משתדלים למצוא דרך (באמצעות מה שאנחנו מכנים דיאלוג דליברטיבי) כיצד אנחנו יכולים לחיות ביחד למרות ההבדלים שלנו.

בהכירו בכך שהקונפליקט הקיים בין המגזרים השונים בחברה הישראלית הוא אחת מאבני הנגף העיקריות לקיום חברה משותפת ודמוקרטיה בריאה, הרב מלכיאור יסד את הפורום להסכמה אזרחית.

שלום בין ישראל והרשות הפלשתינאית