top of page
Mosaica

בניית הבנות והסכמות בין יחידים, ארגונים, קבוצות וקהילות באמצעות יוזמת השלום הדתית והמרכז ליישוב סכסוכים בהסכמה.

יוזמת השלום הדתית

  • פיתוח רשת אסטרטגית של מתווכים פנימיים דתיים.

  • יצירת דרכים לגישור בסכסוכים בין פלסטינים לישראלים בזמן אמת. 

  • יותר מ-36 הרצאות שנתיות בנושא שלום דתי וגישור ובהן יותר מ-1500 משתתפים.

מרכז ליישוב סכסוכים בהסכם

  • תומך ברשת לאומית של 45 מרכזי גישור ודיאלוג ו-20 יוזמות (שהן בתהליך להפיכה למרכזים).

  • עבודה עם מנהיגים קהילתיים, רשויות מקומיות ובעלי עניין אחרים כדי לנהל, להקל וליישב סכסוכים קהילתיים.

  • להנחות מאות תהליכי גישור וצדק מאחה.

יצירת הבנות והסכמות בין פרטים, ארגונים, קבוצות וקהילות דרך היוזמה לשלום דתי והמרכז ליישוב סכסוכים בהסכמה.

מוזאיקה

מיתרים

מיתרים - רשת קהילות וחינוך יהודי משלב המפרקת את הקיטוב שקיים בין חלקים בחברה היהודית הישראלית באמצעות פיתוח ותמיכה ברשת של בתי ספר וקהילות משלבות.

הרשת מונה מעל 15,000 תלמידים ומורים ב-83 גני ילדים, 43 בתי"ס יסודיים ו-11 בתי"ס תיכון, 5 מכינות ו-25 קהילות ב-38 ערים ויישובים.

Meitarim

הרב הראשי של נורבגיה

הרב הראשי של נורבגיה – הקהילה היהודית בנורבגיה הוקמה ב-1892. כיום, חברי הקהילה שומרים על זהותם היהודית תוך השתלבות מלאה בחברה הנורבגית.

55505654_1096150917236903_566261274422280192_n.jpg

בית הדין של סקנדנביה

רב בית הדין של סקנדינביה, זה הוא בית הדין הרבני שמטפל במקרים הקשורים לחוקי היהדות בקהילות  בשבדיה, דנמרק ובנורבגיה.

Chief Rabbi of Norway
Beit Din of Scandinavia

הפורום להסכמה אזרחית

הפורום להסכמה אזרחית מסייע לשינוי חברתי נרחב בכל רמות החברה על ידי שיתוף אזרחים ישראלים מכל המגזרים האתניים, הדתיים, המגדריים, הגיאוגרפיים והפוליטיים.

CAF
teva ivra1_edited.jpg

טבע עברי

טבע עברי מבקשת לקדם אחריות סביבתית יהודית בישראל, בדגש מיוחד על שנת השמיטה.

Teva Ivra
Beit Boyer.jpg

בית בויאר

בית הכנסת בירושלים אליו משתייך הרב מלכיאור משנת 1995. בית בויאר הינו קהילה אורתודוקסית מודרנית, חמה ומכילה.  

amanah1.jpg

אמנה

אמנה, שבסיסה במאלמו, שבדיה, שואפת להתמודד עם אנטישמיות ואיסלמופוביה באמצעות שותפות בין הקהילה היהודית של מאלמו והרשת המוסלמית של מאלמו.

Beit Boyer
Amanah & Beit Boyer

© 2021 Michael Melchior

bottom of page