top of page

אודיו וסרטונים

first knesset speach 1999_edited_edited_edited.jpg

16.1.24

ראיון ל'כאן תרבות' בעניין שינוי חוק הספריות

first knesset speach 1999_edited_edited_edited.jpg

13.9.22

הרב מלכיאור על פרויקט יום הכיפורים של כולנו

first knesset speach 1999_edited_edited_edited.jpg

1999

ישיבתה הראשונה של הכנסת ה-15 והשבעת ממשלת ישראל ה-28. נאומים של ח"כ עמיר פרץ (עם אחד) והשר לענייני חברה ותפוצות מיכאל מלכיאור (מימד-ישראל אחת)

מושב הפתיחה של הכנסת ה-15 - מיכאל מלכיאור

first knesset speach 1999_edited_edited_edited.jpg

21.3.2022

הרב מלכיאור: להפסיק את שפיכות הדמים באוקראינה

הרב מלכיאור: להפסיק את שפיכות הדמים באוקראינה

first knesset speach 1999_edited_edited_edited.jpg

30.1.2022

ברכה של הרב מלכיאור על צדק וצדקה בפתיחה של הקונגרס לסולידריות אזרחית - רב תרבותית בישראל בנערך

ברכה של הרב מלכיאור על צדק וצדקה בפתיחה של הקונגרס לסולידריות אזרחית - רב תרבותית בישראל בנערך

first knesset speach 1999_edited_edited_edited.jpg

17.1.2022

הוגנות ובריאות הילד

הוגנות ובריאות הילד

first knesset speach 1999_edited_edited_edited.jpg

21.12.2021

שנת שמיטה

שנת שמיטה

first knesset speach 1999_edited_edited_edited.jpg

3.11.2021

כנס חיים משותפים במדינת ישראל - 20 שנה למיתרים

דברי נשיא מיתרים הרב מיכאל מלכיאור בכנס מיתרים

first knesset speach 1999_edited_edited_edited.jpg

24.03.2021

מפגש הרמת כוסית לקראת פסח תשפ"א וברכת הרב מיכאל מלכיאור

פסח תשפ"א - ברכת הרב מיכאל מלכיאור

first knesset speach 1999_edited_edited_edited.jpg

6.12.2020

קמפיין מיתרים

מדוע החינוך המשלב הוא השקעה בעתיד ישראלי טוב יותר?

first knesset speach 1999_edited_edited_edited.jpg

02.11.2020

הייתכן 'שלום פוליטי' בין ישראל לפלסטינים בלי יסוד של 'שלום דתי'?

על השלום הדתי עם הרב מלכיאור ושיח' בדיר

first knesset speach 1999_edited_edited_edited.jpg

29.10.2020

נשיא מיתרים הרב מיכאל מלכיאור מספר על השבת בה אירח את יצחק רבין ז"ל והבין את עוצמת העוינות כלפיו

נשיא מיתרים הרב מיכאל מלכיאור על יצחק רבין ז"ל

first knesset speach 1999_edited_edited_edited.jpg

02.06.2020

השר לשעבר, הרב מיכאל מלכיאור וחברת הכנסת לשעבר, רחל עזריה על דת, מדינה ועיצובה מחדש של היהדות בחברה הישראלית.

מתוך המהדורה- הרב מיכאל מלכיאור וח״כ לשעבר רחל עזריה בראיון עם לוסי אהריש

first knesset speach 1999_edited_edited_edited.jpg

25.2.2018

נגד גירוש מבקשי המקלט

נגד גירוש מבקשי המקלט

first knesset speach 1999_edited_edited_edited.jpg

06.08.2017

אהרן ברנע מראיין את הרב מיכאל מלכיאור

אהרן ברנע מראיין את הרב מיכאל מלכיאור

first knesset speach 1999_edited_edited_edited.jpg

27.11.16

ראיון של הרב מיכאל מלכיאור אודות ועידת הפסגה של מנהיגים דתיים למען שלום בארץ הקודש, שהתקיימה בספרד

הרב מלכיאור ברדיו הגליל

first knesset speach 1999_edited_edited_edited.jpg

03.07.2016

הרב מיכאל מלכיאור מספר על אלי ויזל, שהלך בסוף השבוע לעולמו: "לא היה לו כסף או כוח פוחיטי ובכל זאת מנהיגים מכל העולם רצו בקרבתו. משהו בגופו הצנום ופרצופו העצוב היו עדות למה ששרד בשואה"

הרב מלכיאור על אלי ויזל ז"ל: בלי כסף או כוח פוליטי משך אליו מנהיגים מכל העולם

first knesset speach 1999_edited_edited_edited.jpg

12.11.2015

ועידת ישראל לשלום 2015

פאנל - ירושלים והמרכיב הדתי של הסכסוך – פיוס או פיצוץ?

first knesset speach 1999_edited_edited_edited.jpg

19.05.2015

ראיון עם הרב מיכאל מלכיאור, ראש מפלגת מימד ולשעבר שר וחבר הכנסת , ראיון שהתקיים במפגש למידה והיערכות לקראת החפיפה בין המועדים יום כיפור ועיד אלאד'חה (חג הקרבן) בעכו במתנ"ס הסראיה בעכו העתיקה , מפגש זה הוא תחילת תהליך למניעת אלימות ולהבאה לדיאלוג וכבוד הדדי שיאפשרו לכל קהילה לקיים את החגים שלה בלי לפגוע בקהילה השנייה . המפגש זומן כי גם השנה יש יום חפיפה בין המועדים "עיד אל אלד'חא " ויום הכיפורים וכל הגורמים מעוניינים שגם השנה תהיה הצלחה.

שידור TV : מפגש לימוד משותף של יהודים וערבים בעכו

first knesset speach 1999_edited_edited_edited.jpg

12.03.2015

תהליך השלום בין ישראל לפלסטינים - הרב מיכאל מלכיאור מסביר מה אנחנו עושים לא נכון

שלום בין ישראל לפלסטינים - מציאות או חלום?

© 2021 Michael Melchior

bottom of page