top of page

הרב מיכאל מלכיאור

פסגה נוספת שהיתה לי בשבוע מאוד מיוחד באוסלו היתה חגיגת יובל 100 שנה של בית הכנסת היפה של אוסלו. עבורי באופן אישי זה היה מעמד מרגש וחיבור...

November 27, 2021

חגיגת 100 שנה לבית הכנסת באוסלו

הרב מיכאל מלכיאור

באירוע מרגש ומשמעותי ביותר קיבלתי השבוע את פרס מגשר הגשרים הנורווגי יחד עם השייח' דר' מוחמד בן-עבדול קרים אל-עיסא, ראש הארגון המוסלמי...

November 25, 2021

פרס מגשר הגשרים

הרב מיכאל מלכיאור

יצחק בירך את יעקב – לא משום שהוא טעה לחשוב שהוא עשו, אלא מפני שרצה לברך את האדם השלם – אותו אדם שיש לו את "ידי עשו" אך קולו – "קול...

November 16, 2021

עשרים שנה של מיתרים

הרב מיכאל מלכיאור

שבוע מכריע להפחתת גזי החממה. סיכוי אחרון למנוע אסונות טבע בכל רחבי העולם. שלוש פעמים ביום אנו אומרים בתפילה "טוב ה' לכל ורחמיו על כל...

November 1, 2021

מכתב גלוי לראש הממשלה לקראת ועידת האקלים הבינלאומית

הרב מיכאל מלכיאור

אתמול בבוקר, אבי, מורי ורבי הרב בנימין (בנט) החזיר נשמתו לבוראו בשיבה טובה, בן 92.
קשה לתאר את גודל החלל שאנחנו מרגישים בהסתלקותו מן העולם.

July 28, 2021

ברוך דיין האמת

הרב מיכאל מלכיאור

תמיד היססתי לתקוף אנשים. כשהיה נחוץ השתדלתי לתקוף מעשים או עמדות. יתר על כן, שנים רבות אני פועל ומאמין שלפחות בפינה שלי, אני יכול להביא לשינ

November 23, 2020

אפי איתם ב"יד ושם" - היתכן?

הרב מיכאל מלכיאור

הסיבה המרכזית שאני מתנגד לסיפוח היא ערכית – מוסרית. אני רואה את עצמי ציוני מושבע. בגלל ציונות עליתי עם משפחתי ארצה. אני מאמין בכל ליבי...

July 2, 2020

אי אפשר לעבור את היום הזה בלי דברים אחדים על הסיפוח

הרב מיכאל מלכיאור

הראשון לציון, הרב אליהו בקשי דורון זצ"ל שהלך לעולמו בעקבות הקורונה, היה מאחרוני המנהיגים הדתיים האמיצים שלנו. פטירתו היא אבידה גדולה מאוד...

April 16, 2020

הראשון לציון, הרב אליהו בקשי דורון זצ"ל שהלך לעולמו בעקבות הקורונה, היה מאחרוני המנהיגים הדתיים האמי

© 2021 Michael Melchior

bottom of page